Số nhà bán được trong tháng 10 ở Canada chỉ gia tăng có 0.9 phần trăm

Ottawa: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Canada, CREA, phổ biến trong ngày thứ tư 15 tháng 11, thì số nhà bán được trong tháng 10 ở Canada, chỉ gia tăng có 0.9 phần trăm, so với số nhà  bán được trong tháng 9 trước đó.

Cũng theo bản tường trình, thì trong tháng 10 chỉ có khoảng một nửa các thị trường địa ốc là có những gia tăng về số nhà bán được, dẫn đầu bởi vùng thủ phủ Toronto, vùng thung lũng Fraser ở Vancouver và các thành phố trong khu vực “Móng Ngựa Vàng” ( Golden Horseshoe) ở miền nam tỉnh bang Ontario như thành phố Hamilton, Nigara Falls..

Theo nhận  định của ông Michael Dolega, kinh tế gia thâm niên của ngân hàng Toronto Dominion thì thị  trường địa ốc Canada đang chậm bước tiến.

Giá trung bình một căn nhà ở Canada trong tháng 10 ở mức $506,000, gia tăng 5 phần trăm so với tháng 10 năm ngoái.

Trong khi đó giá nhà ở các vùng đại thủ phủ Toronto và Vancouver vẫn tiếp tục gia tăng.

Giá nhà ở vùng đại thủ phủ Vancouver gia tăng 12.4 phần trăm trong vòng 1 năm, và vùng có giá nhà gia tăng cao nhất là vùng thung lũng Fraser, với giá nhà gia tăng 17 phần trăm.

Giá nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto gia tăng 9.7 phần trăm trong vòng 1 năm qua

More Stories...