Đóng cửa đường để dành cho một con moose thoát thân.

North Bay, Ontario: Trong hôm thứ tư ngày 15 tháng 11, một con moose bất ngờ bị rớt xuống hồ  Nipissing ở thị trấn North Bay, tỉnh bang Ontario.

Lo sợ là con nai sừng dài này có thể bị chết đuối, nếu không có đường cho con nai này bơi vào bờ, chính quyền thành phố  North Bay đã tạm thời cấm xe cộ di chuyển  trên khúc đường dọc theo bờ hồ: con đường  Memorial Drive  từ đường Regina St   cho đến  đường Main St West.

Ngoài việc cấm đường, các nhân viên cảnh sát thành phố, các nhân viên của bộ tài nguyên và lâm sản  cùng nhân viên thành phố  đã hợp lực giúp con moose lên được bờ và chạy vào rừng.

 

More Stories...