Số nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Toronto sút giảm

Toronto: Theo bản tin của hiệp hội những nhà địa ốc Canada (CREA) phổ biến trong hôm thứ hai ngày 15 tháng 5, thì số nhà bán được trong vùng đại thủ phủ Toronto ,cũng như của toàn Canada, đã sút giảm.

Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Canada thì số nhà bán được trong tháng tư vừa qua trên toàn Canada, đã sút giảm 1.7 phần trăm, so với số nhà bán được trong tháng 3 trước đó.

Số nhà bán qua hệ thống MLS với trên 100 ngàn chuyên gia địa ốc tham dự.

Gần hai phần ba những thị trường địa ốc trên toàn Canada đã có số nhà bán được sút giảm, dẫn đầu là vùng đại thủ phủ Toronto, nơi mà số nhà bán được trong tháng 4 đã giảm 6.7 phần trăm, so với tháng 3 trước đó.

Trong tháng ba vừa qua, chính quyền tỉnh bang Ontario đã công bố hàng loạt những biện pháp , gồm cả việc đánh thuế 15 phần trăm lên những căn nhà mà ngừoi mua là người ngoại quốc, nhằm ngăn cản một cuộc “xì hơi” địa ốc có thể xảy ra, cũng như nhằm quân bình lại thị trường địa ốc trong vùng đại thủ phủ này.

Nếu tính trên toàn quốc, số lượng nhà bán được trong tháng 4 vừa qua đã giảm 7.5 phần trăm so với cùng thời gian, một năm trước.

Trong khi giá một căn nhà trung bình ở Canada đã ở mức  $559,317, hay gia tăng 10.4 phần trăm.

Phần lớn sự gia tăng giá nhà ở Canada là nhờ vàosự lên giá vượt mức ở hai vùng đại thủ phủ Vancouver và Toronto.

Tin tức khác...