Một “con đường tơ lụa” mới của Trung quốc.

Bắc kinh: Báo Globe and Mail trong số ra ngày 15 tháng 5, đã có một bài bình luận đặc sắc về chính sách “một vành đai, một con đường” (One Belt, One Road) theo ý muốn của chính quyền Trung quốc.

Theo những công bố mới đây , chính quyền Trung quốc đã  thiết lập một vành đai, một  con đường mới trong việc vận chuyển hàng hóa và tài nguyên từ Á Châu sang các châu khác.

Chính quyền Trung quốc hứa hẹn với các quốc gia tham dự về những phương tiện như  Trung quốc sẽ giúp thiết lập những  xa lộ, những hệ thống xe lửa, những nhà máy cung cấp điện lực cho việc vận chuyển này, mà không đòi hỏi những quốc gia này  chuyện gì khác hơn là tham dự và cùng chia sẻ lợi nhuận.

Tuyên bố trong buổi lễ bế mạc của một cuộc họp thượng đỉnh của nhiều quốc gia, đến để thảo luận về  chủ trương  thiết lập một con đường kinh tế cho nhiều quốc gia, chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình cho là sự kết  nối các quốc gia cho con đường thông thương này, không dựa vào những ý thức hệ, mà chỉ cho quyền lợi kinh tế của những quốc gia tham dự.

Theo nhận định của nhiều bình luận gia kinh tế thì tham vọng của Trung quốc  còn nhiều hơn là việc hỗ tương về kinh tế: Trung quốc muốn kiểm soát những nguồn tài nguyên về đất đai, về khoáng sản, về dầu khí.. của các quốc gia tham dự.

Pakistan là một trong những quốc gia quan trọng nhất cho việc Trung quốc thiết lập “một con đường tơ lụa mới”, với số thương vụ hàng năm  giữa Trung quốc và Pakistan  lên đến 51 tỷ Mỹ kim.

Mục tiêu hàng đầu của các nhà lãnh đạo Bắc Kinh là biến Trung quốc thành một cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, qua mặt Hoa Kỳ.

 

Tin tức khác...