Số nhà bán được ở Canada xuống thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Ottawa: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Canada phổ biến hôm thứ ba ngày 15 tháng 5, thì số nhà bán được trên toàn Canada trong tháng tư vừa qua đã ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua, với mức sút giảm trung bình 13.9 phần trăm.
Số nhà bán được sút giảm 60 phần trăm dẫn đầu bởi các thành phố theo thứ tự là Fraser Valley, Calgary, Ottawa và Montreal.
Cũng theo hiệp hội những nhà địa ốc Canada thì giá bán nhà cũng sút giảm: sút giảm 11.3 phần trăm và ở mức $495,000.

Tin tức khác...