Số người xin tỵ nạn ở Canada gia tăng lên đến 28 ngàn người.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 16 tháng 11, số người vượt biên giới, vào Canadab xin tỵ nạn và đang chờ đợi quyết định của hội đồng cứu xét di dân và tỵ nạn, đã lên đến trên 28 ngàn người.
Riêng trong các tháng 7, 8 và 9 trong năm nay, đã có trên 5 ngàn người vào Canada nộp đơn xin tỵ nạn so với con số 1,100 trong cùng thời gian 3 tháng của năm ngoái.
Trong khi đó với số nhân viên giới hạn, hội đồng cứu xét di dân và tỵ nạn chỉ cứu xét có 1,600 người trong vòng 3 tháng, và như thế số người xin tỵ nạn , đang chờ đợi sẽ còn gia tăng.
Chính quyền liên bang cho biết là sẽ bỏ thêm 74 triệu dollars, mướn thêm nhân viên cứu xét, cũng như tài trợ việc ăn ở và chăm sóc sức khỏe cho những người đang xin tỵ nạn.
Những người tỵ nạn từ các trường hợp khác, không phải là những người vượt biên giới, cũng gia tăng: hiện co 64 ngàn người đang xin tỵ nạn và chờ quyết định có được ở lại Canada hay không?

Tin tức khác...