Số người Việt bị trục xuất về lại Việt Nam cao nhất trong thời tổng thống Donald Trump.

Hoa Thịnh Đốn: Theo những dữ kiện vừa được cơ quan thực thi dí trú và hải quan Hoa Kỳ (ICE) thì trong 3 năm, dưới thời của tổng thống Trump, số người Việt bị trục xuất về Việt Nam là 284 người, và là số người Việt bị trục xuất nhiều nhất dưới nhiệm kỳ của một tổng thống Mỹ.
Vào năm 2008, một thỏa hiệp đã được ký kết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, nhằm đảm bảo là Hoa Kỳ sẽ không trục xuất những người Việt đến Mỹ trước năm 1995.
Tuy nhiên thỏa hiệp này đã không được tôn trọng trong ba năm dưới thời của tổng thống Trump.
Riêng trong năm nay 2019, có 77 người Việt mà trong số này có 62 người có án hình sự, bị trục xuất trở lại Việt Nam.
Hiện nay có 8,800 người Việt đã nhận được lệnh trục xuất và có thể bị cơ quan di trú bất thần đến nhà, trục xuất lên máy bay trở lại Việt Nam.

Tin tức khác...