Chủ tịch công ty McDonald’s bị mất chức vì một cuộc tình với cấp dưới.

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 4 tháng 11, ông Steve Easterbrook, một người Ăng Lê và là chủ tịch điều hành công ty bán đồ ăn nhanh McDonald’s đã từ chức.
Thật ra là ông Easterbrook đã bị hội đồng quản trị công ty McDonald’s cho từ chức, vì những liên hệ tình ái với một nữ thuộc cấp.
Trong email gửi cho mọi nhân viên, ông Easterbrook, một người ly dị cho biết là tuy mối liên hệ tình ái giữa ông và người thuộc cấp là mối liên hệ có sự đồng tình, nhưng đây là điều sai lầm.
Nhiều công ty như công ty McDonald’s đã cấm không cho những mối liên hệ tình cảm giữa những người đồng sự.
Ông Easterbrook gia nhập công ty McDonald’s vào năm 1993 và lên đến chức chủ tịch điều hành công ty này vào năm 2015.

Tin tức khác...