Số người trẻ vẫn phải sống nhờ vào bố mẹ ngày một gia tăng

London: theo báo Daily Mail thì số người trẻ ở nước Anh, tuy học xong trung học và đại học, và ở lứa tuổi từ 20 cho đến 34 tuổi, có thể có việc làm hay không có việc, nhưng lương không đủ để họ mướn nhà riêng, nên vẫn phải sống chung với bố mẹ.
Con số những người trẻ ở Anh, phải tiếp tục sống vào bố mẹ là 1.1 triệu người, gia tăng 46 phần trăm trong vòng 20 năm qua.
những nguyên do khiến những người trẻ ở nước Anh chưa thể tự lập là giá nhà cũng như giá mướn nhà ngày một tăng.
Trong số 1.1 triệu người trẻ vẫn còn phải sống với bố mẹ, thì nam giới nhiều hơn nữ giới.
Số người sống với bố mẹ ở Anh gia tăng, cùng một lúc với những người sống một mình: số người sống một mình ở Anh đã vượt qua mức 8 triệu người và trên một nửa số người sống một mình là những người dưới 65 tuổi.
Giá nhà cũng như giá mướn nhà cao cũng là một khó khăn cho những người trẻ ở Canada. Được biết giá mướn một căn chúng cư một phòng ngủ ở vùng đại thủ phủ Toronto đã lên đến mức trên 2,300 dollars một tháng.

Tin tức khác...