Số người trả nợ nhà không đúng kỳ hạn gia tăng ở Alberta

Edmonton, Alberta: Theo bản công bố vừa phổ biến hôm thứ hai ngày 29 tháng 8,của cơ quan kiểm soát nợ nhà và nhà cửa Canada, CMHC,  thì số người ở tỉnh bang Alberta , không trả nợ nhà đúng kỳ hạn gia tăng.

Tính đến cuối tháng 6 năm nay, có 1,487 chủ nhà ở tỉnh bang Alberta đã không trả nợ nhà đúng hạn kỳ, và trễ hơn 90 ngày: loại nợ nhà được bảo đảm bởi cơ quan CMHC, so với con số 1,103 chủ nhà không trả nợ đúng hạn trong năm ngoái.

Cũng theo cơ quan CMHC thì nếu tính trên toàn Canada, số người trả nợ nhà trễ hạn lại sút giảm  chỉ còn  8,386 người tính đến cuối tháng 6: giảm 1 ngàn người so với cùng thời gian năm ngoái.

Điều này cũng cho thấy trong khi số người không trả nợ nhà đúng hẹn gia tăng ở tỉnh bang Alberta, thì lại sút giảm ở các tỉnh bang khác.

Cơ quan CMHC bán bảo hiểm nợ nhà cho 2.6 triệu chủ nhà ở Canada.

Người mua nhà ở Canada phải mua bảo hiểm mua nhà, nếu tiền down ít hơn 20 phần trăm giá mua căn nhà.

Tin tức khác...