Hệ thống tiệm chạp phô Couche Tard tiếp tục bành trướng.

Laval, Quebec: Sau khi mua lại toàn bộ công ty CST trong tuần trước, trong ngày thứ hai 29 tháng 8, hệ thống tiệm chạp phô Couche Tard ở tỉnh bang Quebec loan báo, mua thêm 53 cửa tiệm của công ty American General Investment với số tiền không được tiết lộ. Những cửa tiệm chạp phô vừa được mua lại có tên là Cracker Barrel,mà phần lớn các cửa tiệm này ở vùng Baton Rouge trong tiểu bang Louisana, Hoa Kỳ.

Hệ thống tiệm chạp phô Couche Tard mà trụ sở chính ở thành phố Laval, tỉnh bang Quebec đã trở thành hệ thống tiệm chạp phô lớn nhất Bắc Mỹ, qua mặt hệ thống tiệm 7 Eleven.

Trong tuần trước công ty Couche Tard đã mua lại 1,900 cửa tiệm của công ty CST  với giá 4.4 tỷ Mỹ kim.

Tin tức khác...