Số người sử dụng ngân hàng thực phẩm gia tăng

Toronto: Theo bản tường trình của  cơ quan the Daily Bread Food Bank phổ biến trong hôm thứ hai ngày 18 tháng 9, thì trong năm qua 2016, số người sử dụng các ngân hàng thực phẩm ở Toronto đã gia tăng 9 phần trăm so với năm trước đó.

Trong năm qua có gần một triệu người dùng các  ngân hàng từ thiện  the  Daily Bread Food Bank và the North York Harvest Food Bank ở Toronto trong vòng từ tháng 4 năm 2016 cho đến tháng 3 năm 2017.

Cũng theo các giới chức của ngân hàng thực phẩm từ thiện thì số người sử dụng các ngân  hàng này đã ở mức cao nhất kể từ năm 2010, năm có sự suy thoái kinh tế ở Canada.

Bản tường trình cũng cho thấy là có những gia tăng trong số người lớn tuổi và những người có bằng cấp đại học, trong việc dùng các ngân hàng thực phẩm này.

Tin tức khác...