Số người nhiễm COVID-19 xuống đến mức thấp nhất ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Sau 5 ngày liên tiếp mà số người nhiễm COVID-19 lên cao hơn 400 người một ngày, thì trong ngày thứ ba 26 tháng 5, số người nhiễm COVID-19 ở tỉnh bang Ontario đã xuống còn ở mức 287 người, số người nhiễm vi rút trong một ngày, thấp nhất ở tỉnh bang Ontario, trong vòng 2 tháng qua.
Cũng theo tin tức loan báo hôm thứ ba thì số người chết trong vòng 24 giờ trước đó, đã xuống chỉ còn 21 người, cũng là mức thấp trong nhiều ngày qua.
Tính đến ngày thứ ba có 26,191 người nhiễm COVID-19 ở tỉnh bang Ontario và trong số này có 2,123 người chết.
Trên toàn Canada có trên 86 ngàn người nhiễm bệnh và có trên 6,500 người chết.

Tin tức khác...