Số người nhiễm COVID-19 ở Texas lên đến mức kỷ lục

Theo những tin tức công bố thì vào ngày thứ ba 30 tháng 6, có đến trên 6,900 người bị nhiễm COVID-19 ở tiểu bang Texas, và đây là con số cao nhất của số người bị nhiễm vi rút trong 1 ngày.

Chính quyền tiểu bang Texas đã cho mở cửa lại guồng máy kinh tế trong nhiều tuần qua, và có thể dân chúng đã không tuân theo những phòng ngừa được nêu ra, khiến số người bị nhiễm vi rút gia tăng vọt.

Tính đến ngày thứ ba 30 tháng 6, tại tiểu bang Texas đã có trên 160 ngàn người nhiễm vi rút và có trên 6,500 người chết.

Ông Greg Abbott, thống đốc tiểu bang Texas đã gia hạn việc hủy bỏ các cuộc giải phẫu thường ở các bệnh viện của nhiều thành phố, để dùng những phương tiện và nhân lực trong việc ngăn cản sự lây lan COVID-19.

Người ta lo ngại là với những gia tăng của số người bị nhiễm, các phòng cấp cứu khẩn cấp của các bệnh viện ở tiểu bang Texas có thể sẽ không còn chỗ trống trong những ngày sắp tới.

Tin tức khác...