Số người không nhà ở thành phố Vancouver gia tăng.

Vancouver: Trong hôm thứ ba ngày 1 tháng 5, ông Gregor Robertson, thị trưởng thành phố Vancouver cho biết thì qua những cuộc kiểm kê mới đây, số người không nhà ở thành phố này gia tăng 2 phần trăm, so với những kiểm kê trước đó.
Bản kiểm kê cho thấy là có 2,181 người không nhà sống trong thành phố Vancouver: trong số này có 1,522 sống trong những trung tâm tạm trú và 659 người sống ngoài đường phố.
Số người không nhà gia tăng 2 phần trăm so với năm ngoái, nhưng cũng không gia tăng mạnh như thời gian từ năm 2106 đến 2017, khi số người không nhà gia tăng 16 phần trăm.
Theo ông thị trưởng Robertson thì những biện pháp ngăn chận sự gia tăng mà chính quyền thành phố hợp tác làm việc chung với chính quyền tỉnh bang B.C. xem ra có hiệu quả.
Ông thị trưởng cũng cho biết là với hàng trăm căn nhà hộp xây cất cho người không nhà, và những căn trong các cao ốc nhà dành cho người lợi tức thấp, sẽ được cung cấp cho những người không nhà trong những tháng sắp tới, sẽ làm giảm số người sống không nhà ở thành phố Vancouver.

Tin tức khác...