Nền kỹ nghệ địa ốc trên đường đi xuống ở vùng đại thủ phủ Toronto.

Toronto: Theo bản công bố của hội đồng địa ốc thành phố Toronto phổ biến hôm thứ năm ngày 3 tháng 5, thì có những suy thoái trong nền kỹ nghệ địa ốc ở vùng đại thủ phủ Toronto.
Số nhà bán được và giá nhà bán đã sút giảm.
Trong tháng tư số nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Toronto là 7,792 căn, so với 11,468 căn bán được trong cùng thời gian năm ngoái, hay sút giảm 32.1 phần trăm.
Giá bán trung bình của một căn nhà trong tháng tư tại vùng đại thủ phủ là $804,584 , so với giá trung bình $918,474 trong tháng 4 năm ngoái, hay sút giảm 12.4 phần trăm.
Vùng Đại Thủ Phủ Toronto bao gồm thành phố Toronto và các thành phố xung quanh như Oshawa, Mississauga, Brampton, Oakville, Caledone, Burlington, Milton, Pick

Tin tức khác...