Số người gian lận trợ cấp xã hội gia tăng ở thủ đô Ottawa.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 11 tháng 9, giới chức của thành phố Ottawa cho biết là trong năm nay, số  người gian lận tiền welfare ở thành phố này đã gia tăng. Người ta cũng lo sợ là với những điều kiện mới cho chương trình làm việc Ontario Works, sẽ còn khiến số người gian lận gia tăng.

Tính cho đến đầu tháng 9 năm nay, đã có 260 người gian lận trợ cấp xã hội ở thủ đô Ottawa và là con số người gian lận cao nhất kể từ năm 2013 cho đến nay.

Hiện nay có trên nửa triệu người được trợ cấp qua chương trình Ontario Works ở tỉnh bang Ontario, mà trong số này có 37 ngàn người ở thành phố Ottawa.

Trước đây muốn được trợ cấp xã hội ở tỉnh bang Ontario, một người không thể có tối đa  trên 2,500 dollars trong trương mục ngân hàng.

Kể từ ngày 1 tháng 9 năm nay, một người có 10 ngàn dollars trong trương mục ngân hàng, vẫn được  tiền welfare và khiến cho số người nhận trợ cấp xã hội ở tỉnh bang Ontario gia tăng gấp 4 lần.

Với số người nhận tiền xã hội gia tăng, kéo theo sự gia tăng của số người lừa đảo, lường gạt tiền trợ cấp.

Tiền welfare  cho một người ở tỉnh bang Ontario là $700 một tháng, trong khi một gia đình có 5 người có thể nhận được tiền welfare hàng tháng là $2,200.

Tin tức khác...