Số người được dự lễ cưới và đám ma được gia tăng

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 12 tháng 6, chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho gia tăng số người được tham dự những lễ cưới và đám ma diễn ra trong tỉnh bang.
Theo bản công bố này, số người được quyền dự đám tang và lễ cưới ở trong nhà thờ, trong các hội trường.. tối đa là 30 phần trăm sức chứa của các cơ sở này.
Cũng theo bản công bố thì số người được tham dự lễ cưới, đám ma tổ chức ngoài trời tối đa sẽ là 50 người.
Rất nhiều những đám cưới diễn ra trong những tuần qua, mà số người tham dự chỉ có tối đa 10 người.
Cũng rất nhiều cặp đã đến tòa thị chính làm lễ cưới, vừa giản dị vừa đỡ tốn kém.

Tin tức khác...