Số người đến biên giới Hoa Kỳ -Mễ Tây Cơ, xin tỵ nạn tiếp tục gia tăng

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 1 tháng 4, thì số người kéo đến biên giới Hoa Kỳ -Mễ Tây Cơ , xin tỵ nạn qua Mỹ tiếp tục gia tăng.
Theo cơ quan an ninh biên giới Mỹ thì số người xin tỵ nạn ở biên giới đã gia tăng gấp bốn lần trong những ngày qua, và đã phải đưa thêm nhân viên an ninh đến biên giới: những nhân viên trước đây lo khám xét những xe vận tải qua lại biên giới, phòng ngừa hàng lậu và ma túy, đã được điều động đến biên giới lo việc cứu xét những người tỵ nạn.
Trong hôm thứ bảy ngày 30 tháng 3, bà Kirstjen Nielsen, bộ trưởng an ninh nội địa đã gửi văn thư lên quốc hội Hoa Kỳ yêu cầu thêm những nguồn tài chánh và nhân lực cho việc duy trì an ninh biên giới.
Cũng trong hôm thứ hai, tổng thống Trump đe dọa là nếu chính quyền Mễ không có biện pháp ngăn chận số người xin tỵ nạn, ông sẽ cho đóng cửa biên giới.
Việc đóng cửa biên giới sẽ gây những khó khăn cho nền kinh tế Mỹ, vì hàng ngày số thương vụ mua bán hàng hóa qua lại biên giới lên đến 1.7 tỷ Mỹ kim.
Tổng thống Trump cũng cho cắt giảm viện trợ cho các quốc gia miền Trung Mỹ Châu, những cư dân của các quốc gia này đang ào ạt đến biên giới xin tỵ nạn.
Theo những ước tính thì hiện có trên 100 ngàn người tỵ nạn đang ở dọc biên giới Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ.

Tin tức khác...