Số người đánh cá về cuộc bầu cử Mỹ ở tỉnh bang B.C. còn nhiều hơn số người đánh cá Superbowl.

Vancouver: Trong mùa bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, cơ quan đặc trách xổ số ở tỉnh bang B.C. , the B.C. Lottery Corporation (BCLC), đã lần đầu tiên cho mở những cuộc đánh cá về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ này.

Theo ông Doug Chen, phát ngôn viên của cơ quan xổ số tỉnh bang B.C. thì số người đánh cá về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đã vượt qua tất cả số người đánh cá, các sự kiện trong ba năm qua của cơ quan xổ số BCLC này, kể cả cuộc đánh cá kết quả cuộc tranh tài Superbowl vừa mới diễn ra.

Theo ông Chen thì đánh cá về bầu cử là một cuộc vui cho những cư dân tỉnh bang B.C. và là một cách giúp họ tham dự vào cuộc bầu cử.

Cũng theo những tiên đoán thì vào sáng thứ tư 9 tháng 11, sau ngày bầu cử, sẽ có nhiều ngườiở tỉnh bang B.C. thắng lớn, vì người ứng cử viên mà họ chọn, thắng cử.

Cũng theo ông Chen thì có trên 3,700 cuộc đánh cá diễn ra  trong mạng của cơ quan BCLC này với số tiền đánh cá lên đến trên 500 ngàn dollars.

Ông Chen cũng cho biết, người ta có thể đánh cá về mọi chuyện liên quan đến cuộc bầu cử như ứng cử viên nào sẽ thắng, cư dân trong các tiểu bang như tiểu bang Florida, North Carolina..v.v. sẽ dồn phiếu cho ai..

Tin tức khác...