Số người bị nhiễm covid ở Ontario tiếp tục gia tăng trong làn sóng đại dịch thứ tư

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 20 tháng 8, số cư dân ở tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid đã lên đến mức 650 ca trong một ngày và đây là con số người nhiễm covid cao nhất trong 1 ngày ở tỉnh bang Ontario trong vòng 2 tháng qua.
Với số người lây nhiễm gia tăng vì loài vi rút biến thể delta, chính quyền thành phố Toronto đã buộc 37 ngàn công chức làm cho thành phố phải chủng ngừa covid hoàn toàn trước ngày 30 tháng 10.
Theo lời ông John Tory, thị trưởng thành phố Toronto đã nói chính quyền thành phố đã buộc nhân viên phải chủng ngừa, vì đây là một trường hợp nghiêm trọng với số người gồm cả trẻ con bị nhiễm covid gia tăng ở Hoa Kỳ và Âu Châu.
Ông thị trưởng thành phố cũng nói là ông không muốn thành phố bị phong tỏa thêm một lần nữa.
Ông thị trưởng Tory cũng nhấn mạnh là 99 phần trăm những người bị nhiễm và chết vì covid là những người chưa chủng ngừa.
Trong số 650 người vừa bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario có 136 người ở Toronto, 113 người ở vùng Peel, 63 người ở vùng York và 55 người ở thành phố Hamilton.
Tính đến ngày thứ sáu 20 tháng 8, có 82 phần trăm cư dân ở tỉnh bang Ontario trên 12 tuổi được chủng ngừa covid 1 mũi, và 74.4 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi thuốc.

Tin tức khác...