Những thay đổi trong chương trình chữa răng miễn phí cho các người lớn tuổi ở Ontario.

Chính quyền tỉnh bang Ontario có một chương trình chữa răng miễn phí cho những người trên 65 tuổi và có số tiền thu nhập hàng năm thấp.
Tuy nhiên rất nhiều người lớn tuổi ở tỉnh bang Ontario đã không biết về chương trình chữa răng miễn phí này.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm nay 2021, những thay đổi trong chương trình chữa răng miễn phí cho những người trên 65 tuổi và có thu nhập thấp như sau:
– Những người trên 65 tuổi sống một mình có số thu nhập hàng năm dưới $22,200
-Những cặp vợ chồng trên 65 tuổi và có thu nhập hàng năm dưới $37,100.
Những người trên 65 tuổi ở vào các lãnh vực vừa kể có quyền vào mạng dưới đây, để điền đơn và gửi, hay vào mạng lấy đơn ra và gửi qua đường bưu điện:

https://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWE&TIT=5126&NO=014-5126-20E

Chương trình chữa răng của tỉnh bang Ontario cho
những người lớn tuổi có lợi tức thấp, cung cấp các dịch vụ miễn phí sau đây:
-chữa răng gồm cả những việc như check ups, scaling, fluoride và polishing.
– Trám răng và chữa những răng bị hư
– chụp X rays
– nhổ răng và cắt những mô thịt bất bình thường trong miệng.
– Đánh thuốc mê
-Chữa những bệnh liên quan đến nướu răng ( periodontal services)

Chương trình cũng tài trợ một phần chi phí cho việc làm răng giả. Muốn biết thêm chi tiết về việc tài trợ răng giả, xin vào mạng dưới đây:

https://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx

Người thụ hưởng phải làm đơn xin gia hạn hàng năm và chương trình tài trợ bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm nay cho đến ngày 31 tháng 7 năm sau.

Ai được quyền nộp đơn xin?

Như trên đã nói những người là cư dân tỉnh bang Ontario, trên 65 tuổi, có thu nhập thấp, không có bảo hiểm tư nhân nào khác cũng như không được tài trợ bởi các chương trình như Ontario Works, Ontario Disability Support Program or Non-Insured Health Benefits

Nộp đơn bằng cách nào?

Người ta có thể nộp đơn trên mạng:

https://seniors.accerta.ca/application/en

hay vào mạng vừa kể lấy đơn điền vào và gửi về địa chỉ :
Ontario Seniors Dental Care Program
Station P, P.O. Box 159
Toronto, Ontario
M5S 2S7

Tin tức khác...