Số lượng cần sa mà người ta có thể mang theo trên những đường hàng không nội địa.

Ottawa: Như chúng ta cũng biết là việc hợp thức hóa cần sa ở Canada sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10 sắp đến và nhiều câu hỏi về việc lưu hành cần sa cũng đã được nêu lên, như việc có nên thú nhận là mình hút hay làm việc hay đầu tư vào ngành kỹ nghệ cần sa, khi qua biên giới Mỹ.
Việc thú nhận hút cần sa hay đầu tư vào công ty cần sa cũng như làm việc trong các công ty trồng cần sa, sẽ bị cơ quan an ninh biên giới Mỹ cấm không cho qua Mỹ nữa.
Ngoài ra thì một người khi lên máy bay trên các đường bay nội địa, có thể mang được tối đa bao nhiêu cần sa?
Theo những tin tức được chính quyền liên bang công bố thì số lượng tối đa mà một người có thể mang lên phi cơ, trong những chuyến bay nội địa là 30 grams.

Tin tức khác...