Mức thất nghiệp ở Mỹ xuống đến mức thấp nhất trong vòng 49 năm qua.

Hoa Thịnh Đốn: Theo bản công bố của bộ lao động Hoa Kỳ, phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 5 tháng 10, thì tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 9 năm nay 2018 đã ở mức 3.7 phần trăm.
Tỷ lệ thất nghiệp thấp ở mức độ này, cũng diễn ra ở Mỹ vào năm 1969, khi các phi hành gia Hoa Kỳ đặt chân lên mặt trăng.
Trong tháng 9 có thêm 134 ngàn công ăn việc làm ở Mỹ, và tính trung bình có 211, 400 công ăn việc làm mới mỗi tháng trong năm ngoái 2017.

Tin tức khác...