Số lượng bia rượu mà cư dân tỉnh bang British Columbia tiêu thụ gia tăng.

Vancouver: Một cuộc khảo cứu mới đây của trung tâm khảo cứu nghiện ngập, trực thuộc trường đại học Victoria ở tỉnh bang Britsh Columbia cho thấy là cư dân tỉnh bang này, ngày càng uống nhiều bia rượu hơn.

Trung tâm, The Addictions Research Center, đã nghiên cứu những dữ kiện về việc uống rựou của cư dân trong tỉnh bang B.C.trong vòng 10 năm qua.

Theo giáo sư Tim Stockwell của trung tâm khảo cứu nghiện ngập thì trong năm qua, số lượng bia rượu ở tỉnh bang B.C. gia tăng 3 phần trăm.

Nếu theo các dữ kiện của hai năm 2014 và 2015 thì theo giáo sư Stockwell, trung bình một cư dân tỉnh bang uống khoảng 528 chai bia hay 100 lít rượu một năm.

Cũng theo giáo sư Stockwell thì số lượng rượu bia được uống gia tăng, vì có những thay đổi trong việc bán rựou bia: các tiệm rượu có thể mở cửa trễ hơn trong những giờ gọi là “happy hours”.

Các nhà khảo cứu cũng cho rằng vì gia tăng việc tiêu thụ bia rượu, đã khiến thêm 655 người phải vào bệnh viện và 31 ngừoi chết liên quan đến bia rượu trong năm qua.

Tin tức khác...