Phim “Star Wars” mới thâu về số tiền kỷ lục ở Canada

Toronto: Phim “Star Wars: The Force Awakens” đã thâu về số lợi nhuận kỷ lục ở Canada trong những ngày cuối tuần đầu tiên 20 tháng 12.

Theo công ty Walt Disney, số tiền bán vé thâu được ở Canada trong hai ngày cuối tuần đầu lên đến 18.6 triệu dollars.

Trước đó theo Walt Disney, phim có số thâu kỷ lục trong những ngày cuối tuần công chiếu là phim The Avengers với số thâu 15.6 triệu dollars.

Buổi chiếu phim Star Wars cũng đạt được số thâu kỷ lục trong những ngày cuối tuần qua ở tỉnh bang Quebec với số thâu lên đến 3.27 triệu dollars.

Theo những ước tính của công ty Walt Disney thì tổng số tiền bán vé thâu được ở Hoa Kỳ và Canada trong những ngày cuối tuần, cho cuốn phim Star Wars: the Force Awakens lên đến một mức kỷ lục là 238 triệu Mỹ kim.

Tin tức khác...