Số hành khách đi và đến phi trường quốc tế Vancouver lên đến mức kỷ lục.

Vancouver: Tính đến ngày thứ ba 27 tháng 12 và còn vài ngày  mới hết năm 2016, nhưng theo những bản công bố, thì số hành khách đi và đến phi trường quốc tế Vancouver đã lên đến trên 22 triệu người, gia tăng trên 2 triệu hành khách so với năm 2015, và là một con số kỷ lục.

Theo những giới chức của phi trường Vancouver thì trong năm nay 2016, phi trường quốc tế Vancouver có những chuyến bay nối liền với 55 phi trường khác trên thế giới, kể cả những đường bay vừa thiết lập đến phi trường Nanjing, Trung quốc.

Số hành khách đi và đến phi trường Vancouver trong dịp lễ Giáng Sinh năm nay chưa được thống kê, nhưng trung bình một ngày, trong thời gian từ ngày 19 tháng 12 cho đến ngày 31 tháng 12, có khoảng 70 ngàn hành khách đi và đến phi trường này.

Những nơi mà có số hành khách đông nhất, đến từ phi trường Vancouver là thành phố Calgary, Toronto, Hawaii, Mễ Tây Cơ, miền nam tiểu bang California và vùng Á Châu Thái Bình Dương.

Theo những ước tính thì vào năm 2020, số hành khách đi và đến phi trường Vancouver sẽ lên đến mức 25 triệu người.

Tin tức khác...