Chià khóa xuân tình yêu

 

Văn Long

Chìa khóa này mở cửa đi em
Cửa tình yêu rộng mở nơi anh
Chìa khóa này mở cửa đi em
Mùa xuân đã đến bên hiên nhà
Nàng xuân đã đến nơi tim anh
Tình rộn ràng tình thơ em trao
Nhờ cành đào cành mai thêm vui
Chìa khóa này mở cửa đi em
Mình tìm về ngày xuân yên vui
Gió xuân về tình xuân mênh mông
Nụ hoa đào nở trên môi em
Nàng xuân trong lòng anh xuân tươi
Chìa khóa này mở cửa đi em
Mở đời mình đoàn viên trăm năm
Tình nồng nàn như hương hoa xuân
Ánh sao trời chiếu soi duyên ta
Mở cửa tình duyên mở cửa con tim
Chià khóa này mở cửa đi em
Văn Long

Tin tức khác...