Số hài nhi bị nhiễm bệnh giang mai tăng

Winnipeg, Manitoba: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 26 tháng 2, thì có ít nhất 10 hài nhi mới sinh đã bị nhiễm bệnh giang mai ( syphillis), trong thời gian đang có dịch bệnh giang mai lan tràn ở tỉnh bang Manitoba.
Theo bác sĩ Michael Isaac, quyền bác sĩ trưởng ty y tế tỉnh bang thì việc lan tràn bệnh giang mai cũng một phần vì số người sử dụng các chất thuốc lắc (methamphetamine ) và nha phiến opioid gia tăng.
Cũng theo bác sĩ Isaac, thì trong 7 trường hợp hài nhi bị bệnh giang mai, là do các bà mẹ đã dùng và chích ma túy.
Mẹ bị bệnh giang mai có thể lây cho con .

Tin tức khác...