Số du khách ngoại quốc đến Canada lên đến mức kỷ lục.

Ottawa: Theo những công bố vừa phổ biến thì trong năm 2018 vừa qua, số du khách ngoại quốc đến Canada đã lên đến một kỷ lục mới.
Trong năm qua số du khách ngoại quốc đến Canada đã lên đến mức trên 21 triệu người.
Cũng theo bản công bố thì phần lớn những du khách này là những du khách đến từ Trung quốc, Pháp và Mễ Tây Cơ.
Trong số này thì có đến trên 700 ngàn du khách đến từ Trung quốc, gia tăng 6 phần trăm so với số du khách đến trong năm 2017.
Trên 600 ngàn du khách đến từ Pháp và trên 400 ngàn du khách đến từ Mễ Tây Cơ.
Số du khách gia tăng nhờ vào việc thiết lập thêm những tòa lãnh sự cung cấp chiếu khán cho du khách ở các thành phố lớn ở Trung quốc, và các công ty hàng không đã thiết lập thêm những đường bay ngoại quốc, giảm giá vé, khiến số du khách gia tăng.

Tin tức khác...