Chính quyền tỉnh bang Quebec hủy bỏ 18 ngàn đơn xin di dân.

cô Seeun Park,

Quebec city: Theo những tin tức loan báo thì trong tháng hai năm nay, chính quyền tỉnh bang Quebec đã hủy bỏ18,139 đơn xin di dân của những di dân ngoại quốc có nghề chuyên môn, qua chương trình thâu nhận di dân cũ của chính quyền tỉnh bang tiền nhiệm.
Tân chính quyền tỉnh bang Quebec CAQ đã đưa ra những đường lối khác trong việc thâu nhận di dân vào Canada.
Tuy nhiên hiệp hội những luật sư chuyên về di dân ở tỉnh bang Quebec đã tìm cách ngăn việc hủy bỏ việc thâu nhận những di dân có nghề chuyên môn này, bằng cách xin phán quyết của tòa thượng thẩm tỉnh bang.
Theo lời đệ trình của hiệp hội những luật sư di trú thì chính quyền tỉnh bang Quebec phải tôn trọng những luật lệ cũ và phải tiếp tục cứu xét đơn xin di dân của 18 ngàn người đã nộp đơn, trước khi những luật lệ mới được công bố.
Theo ông Simon Barrette, bộ trưởng di dân tỉnh bang Quebec thì đường hướng mới của chính quyền tỉnh bang trong việc thâu nhận thêm di dân là những di dân có những nghề mà tỉnh bang Quebec đang cần, nhấn mạnh vào việc phải biết nói tiếng Pháp và tôn trọng những giá trị của tỉnh bang này.
Đơn xin tòa thượng thẩm của hiệp hội những luật sư di trú, đã dùng tên một di dân đang nộp đơn xin di dân qua Canada là cô Seeun Park, một y tá người Nam Hàn.
Nhiều tổ chức thương mại ở tỉnh bang Quebec cũng lo ngại là việc hủy bỏ không cứu xét đơn xin của trên 18 ngàn di dân, sẽ gây khó khăn thêm cho việc tìm đủ nhân viên cho các cơ sở này: tỷ lệ thất nghiệp ở tỉnh bang Quebec hiện nay ở mức 6.1 phần trăm, mức thất nghiệp thấp nhất của tỉnh bang này từ trước đến nay.

Tin tức khác...