Số công ăn việc làm ở Canada gia tăng mạnh nhất trong tháng 9.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 5 tháng 10, thì trong tháng 9 vừa qua, số công ăn việc làm mới ở Canada đã gia tăng đến mức cao nhất trong năm.
Tuy nhiên cũng sở thống kê Canada thì số công ăn việc làm này đa số là những việc làm bán thời gian và mức lương cho những công việc cũng chậm mức gia tăng.
Trong tháng 9, Canada có thêm 80 ngàn công việc bán thời gian mới, trong khi số công việc toàn thời gian giảm 16,900 công việc, và tổng cộng là 48,700 công việc , trong khi các kinh tế gia tiên đoán là chỉ có thêm khoảng 25 ngàn công ăn việc làm mới.
Mức thất nghiệp ở Canada trong tháng 9 là 5.9 phần trăm và là mức thất nghiệp thấp nhất ở Canada trong 40 năm qua.

Tin tức khác...