Sẽ có thêm những thùng nhận phân chó chế tái biến ở các công viên thành phố Waterloo.

Waterloo, Ontario: Chương trình để thùng trong 3 công viên nhận phân chó của chính quyền thành phố Waterloo, tỉnh bang Ontario bắt đầu từ tháng 5 năm 2017, và cho đến tháng 9 năm nay 2018, người ta đã lấy được gần 8 tấn phân chó.
Với sự thành công, chính quyền thành phố Waterloo dự trù sẽ để thêm những thùng nhận phân chó ở 4 công viên khác trong thành phố.
Những công viên đó là công viên McCrae, Rolling Hills, Chesapeake và Old Post

Tin tức khác...