Số công ăn việc làm mà tỉnh bang Alberta mất trong năm ngoái, còn cao hơn thời kỳ suy thoái của những năm 1980s

Edmonton: Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada thì nền kinh tế của tỉnh bang Alberta đã lâm vào tình trạng tệ hại nhất, khi số công ăn việc làm mất đi trong năm ngoái 2015, còn cao hơn số công việc mất vào thời kinh tế suy thoái của những năm 1980s.

Trong thời kỳ kinh tế Đại Suy Thoái 2009, tỉnh bang Alberta mất đi 17 ngàn công ăn việc làm.
Trong những năm khủng hoảng kinh tế thời 1982, tỉnh bang Alberta mất đi 45 ngàn công việc.

Theo sở Thống Kê Canada, thì trong năm 2015, tỉnh bang Alberta mất đi 51 ngàn công việc toàn phần.

Tỷ lệ thất nghiệp ở tỉnh bang này gia tăng từ mức 4.8 phần trăm trong năm 2014 lên đến 7.1 phần trăm trong năm 2015. Đây cũng là mức thất nghiệp cao nhất ở tỉnh bang Alberta trong vòng 20 năm qua.

Trong khi đó, tại tỉnh bang Ontario, có thêm 84,500 công ăn việc làm toàn thời gian trong năm 2015.

Theo tiên đoán của ngân hàng TD thì trong năm 2016, tỉnh bang Alberta sẽ mất thêm khoảng 27 ngàn công ăn việc làm.

More Stories...