Những người Canadians lo sợ không dám đầu tư, giữ hàng chục tỷ dollars tiền mặt

(theo CBC)
Theo nhận định của ông Benjamin Tal,kinh tế gia của ngân hàng CIBC thì với sự suy giảm, lên xuống bất thường của thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư ở Canada đã lo lắng, và giữ tiền mặt thay vì bỏ tiền đầu tư.

Cũng theo kinh tế gia Benjamin Tal thì số tiền mặt mà cư dân Canada hiện giữ lên đến 75 tỷ dollars, và đây là một con số kỷ lục.

Ông Tal cũng nhận định là việc giữ tiền mặt, không làm gì hết của những người Canadians đã làm trì trệ bước tiến của nền kinh tế xứ này.

Những người Canadians đã bắt đầu giữ thêm tiền mặt kể từ những năm 2008-2009, thời gian có cuộc Đại Suy Thoái kinh tế trên thế giới.

Trong năm 2015, số tiền mặt mà những cư dân Canada đã giữ, gia tăng thêm 11 phần trăm.

Chính vì những lo ngại này, không có người bỏ tiền đầu tư, chỉ số SP/TSX của thị trường chứng khoán Toronto đã sút giảm 6.7 phần trăm trong năn 2015

More Stories...