Số công ăn việc làm gia tăng ở Canada

Ottawa: Theo những tin tức loan báo của sở Thống Kê Canada, hôm thứ sáu ngày 6 tháng 7 thì trong tháng 6 vừa qua, Canada đã có thêm 31,800 công ăn việc làm mới, cao hơn con số ước tính của các chuyên gia tài chánh là 24 ngàn công việc.
Tuy nhiên vì số người ghi danh đi tìm việc gia tăng cho nên tỷ lệ thất nghiệp đã gia tăng từ mức 5.8% lên đến 6%.
Với số công ăn việc làm gia tăng, ngân hàng trung ương Canada có thể cho gia tăng mức lãi suất căn bản trong cuộc họp vào ngày 11 tháng 7 sắp tới, và đây sẽ là lần gia tăng thứ 4 trong vòng 1 năm.
Trong số 31,800 công việc có 22,700 công việc bán phần và số còn lại là công việc toàn phần.

Tin tức khác...