Số cần sa tiêu thụ ở Canada trong 3 tháng cuối năm nay có thể lên đến 1 tỷ dollars

Ottawa: Theo những ước tính của sở thống kê Canada phổ biến trong hôm thứ bảy ngày 22 tháng 9, thì sau khi chính quyền liên bang cho hợp thức hóa cần sa vào ngày 17 tháng 10, thì số cần sa tiêu thụ ở Canada trong những tháng cuối năm nay, có thể lên đến 1 tỷ dollars, gồm cả số cần sa bán bất hợp pháp.
Theo sở thống kê thì số cần sa mà người ta mua trên thị trường chợ đen trong những tháng cuối năm nay có thể lên đến 317 triệu dollars.
Cũng theo những ước tính của sở thống kê thì 5.4 triệu người Canadians sẽ mua cần sa hợp pháp trong những tháng cuối năm và 1.7 triệu người mua cần sa bất hợp pháp.

Tin tức khác...