Số bệnh nhân phải nằm trong khu cấp cứu khẩn cấp bệnh viện Ontario sút giảm mạnh

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 23 tháng 6, chính quyền tỉnh bang Ontario loan báo là trong ngày trước đó có 192 người bị nhiễm và thêm 1 người chết vì covid.
Đây là con số người nhiễm covid trong 1 ngày ở tỉnh bang Ontario cao nhất trong vòng 2 tuần qua.
Trong số những người bị nhiễm có 43 người ở thành phố Toronto, 25 người ở vùng Peel, 18 người ở vùng York, 18 người ở Waterloo, 11 người ở vùng Durham và 11 người ở Hamilton.
Hiện nay chỉ còn 136 bệnh nhân phải nằm trong các khu cấp cứu bệnh viện tỉnh bang Ontario và trong số này có 84 người cần máy trợ thở: đây là con số bệnh nhân nằm trong các khu cấp cứu bệnh viện tỉnh bang Ontario thấp nhất kể từ giữa tháng 11 năm ngoái 2020 cho đến nay.
Tính đến 8 giờ chiều hôm thứ năm 22 tháng 7, có 80 phần trăm cư dân tỉnh bang Ontario trên 12 tuổi được chủng ngừa ít nhất 1 mũi thuốc và 64.8 phần trăm cư dân tỉnh bang được chủng ngừa hoàn toàn.
Chính quyền các thành phố Mississauga, Toronto đang có thêm những nỗ lực chủng ngừa covid cho cư dân ở các khu vực mà tỷ lệ chủng ngừa còn thấp.
Trong những ngày cuối tuần, chính quyền thành phố Toronto đã thiết lập một y viện chủng ngừa đặc biệt ở quảng trường Mel Lastman ở North York, với mục tiêu chủng ngừa thêm cho 50 ngàn cư dân trong khu vực.

Tin tức khác...