Si rốp Lá Phong ở Sudbury đoạt giải nhất trong hội chợ Nông Nghiệp Hoàng Gia

Toronto; Trong hội chợ Nông Nghiệp Hoàng Gia năm nay diễn ra trong những ngày cuối tuần 2 tháng 11 tại thành phố Toronto, người đoạt giải nhất về việc làm si rốp Lá Phong trong năm nay là ông Mike Clapperton, ở vùng Loring, ngoại ô của thành phố Sudbury, Ontario.
Si rốp mà ông Clapperton chế tạo không những đoạt giải ” Canada Grade A, Amber/Rich Taste” mà cũng còn được chọn là loại si rốp đại diện cho Canada trong cuộc tranh tài làm si rốp thế giới, the John David Eaton World Championship Cup, sắp diễn ra.

Tin tức khác...