Lòng nhân ái của một nhà thờ Canada

Toronto: Vào năm 1980, hai anh em Simon Lương lúc đó mới có 16 tuổi và người em tên là Nam mới có 14 tuổi, cùng với bố mẹ và ba người em khác đã được nhà thờ Islington United ở Etobicoke bảo trợ qua Canada.
Đây là những người tỵ nạn đầu tiên được nhà thờ Islington United bảo trợ theo chương trình bảo trợ tư nhân của chính quyền Canada.
Từ năm 1980 cho đến nay, nhà thờ Islington United đã bảo trợ tổng cộng 103 người tỵ nạn trong 33 gia đình và đến từ 13 quốc gia khác nhau.
39 năm sau khi được bảo trợ qua Canada, mới đây ông Simon Lương đã nói với các phóng viên của đài truyền hình CBC, là ông ta và gia đình sẽ không bao giờ quên công ơn của nhà thờ Islington United, đã giúp cho gia đình ông có một cuộc sống ấm no.

Từ những năm 1975 cho đến nay, có 327 ngàn người tỵ nạn được bảo trợ vào Canada theo chương trình bảo trợ tư nhân này.
Cho đến năm 2016, chỉ có Canada là có chương trình bảo trợ người tỵ nạn tư nhân, và từ năm 2016, có thêm có những quốc gia cũng thiết lập chương trình bảo trợ tư nhân tương tự và đó là các nước Tân Tây Lan, Á Căn Đình, Anh, Tây Ban Nha , Ái Nhĩ Lan và

Tin tức khác...