Sẽ không gia tăng học phí cho những sinh viên đang theo học ở trường đại học Memorial.

St John’s, Newfoundland: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ ba ngày 9 tháng 5, trường đại học Memorial ở thành phố St John’s tỉnh bang Newfoundland đã dự trù sẽ không gia tăng học phí cho các sinh viên đang ghi danh theo học từ nay cho đến năm 2021.

Cùng một lúc đại học này dự trù sẽ tăng tiền học phí của những sinh viên không phải là cư dân của tỉnh bang Newfoundland vào niên khóa tới 2018.

Tỉnh bang Newfoundland là một hòn đảo ngoài khơi biển Đại Tây Dương, một nơi heo hút, với dân số thưa thớt và nền kinh tế chỉ trông chờ vào ngư nghiệp và khai dầu khí.

Tiền học phí của trường đại học này ở mức rẻ nhất so với các đại học khác trên toàn Canada.

Trong năm ngoái học phí của một sinh viên nguyên quán ở tỉnh bang Newfoundland, học ở cấp cử nhân, chỉ phải trả có  $2,550. Trong khi học phí của một sinh viên ngoại quốc  theo học ở  đại học này  là $8,800.

Trường đại học Memorial là trường đại học duy nhất của tỉnh bang Newfoundland với số sinh viên vào khoảng 15 ngàn người.

Tin tức khác...