Sẽ không có đình công ở công ty xe lửa CP Rail.

Montreal: Một thỏa hiệp đạt được trong hôm thứ tư ngày 30 tháng 5, giữa công ty xe lửa CP Rail và nghiệp đoàn nhân viên của công ty này, đã giúp tránh được một cuộc đình công.
Thỏa hiệp này kéo dài trong 4 năm.
Cũng theo phát ngôn viên của nghiệp đoàn nhân viên công ty CP Rail, thì sự hoạt động của công ty CP Rail đã trở lại bình thường vào ngày thứ năm.
Thỏa hiệp này sẽ cần việc bỏ phiếu đồng ý của các nhân viên nghiệp đoàn trong những ngày sắp tới.
Ông Doug Finnson, chủ tịch nghiệp đoàn nhân viên công ty CP Rail cho biết là ông ta hài lòng về những thương thảo mà nghiệp đoàn này đã đạt được cho nhân viên, trong khi ông Keith Creel, chủ tịch điều hành (CEO) công ty CP Rail thì thỏa hiệp đạt được là một dấu hiệu tốt cho 12 ngàn nhân viên của công ty, cho khách hàng và cho toàn thể nền kinh tế Canada.
Công ty CP Rail là công ty chuyên chở quan trọng cho các nông gia ở miền tây: chở các loại lúa mì, lúa mạc đến các hải cảng để xuất cảng ra nước ngoài.
Công ty CP Rail cũng có những đoàn tàu chở dầu, chở hàng hóa đi khắp nơi trên toàn Canada.

Tin tức khác...