Một đông y sĩ bị buộc tội bạo hành tình dục

Guelph, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 30 tháng 5, một đông y sĩ hành nghề ở thành phố Guelph, tỉnh bang Ontario đã bị buộc thêm 12 tội danh liên quan đến việc bạo hành tình dục thân chủ của ông trong tháng 10 năm 2017.
Bị cáo này cũng đã bị buộc 16 tội danh liên quan đến việc bạo hành tình dục bệnh nhân trong thời gian từ tháng 11 năm 2017 đến tháng tư năm nay 2018.
Nghi can là ông Sherman Lai, 58 tuổi, ngoài nghề là đông y sĩ còn là một châm cứu gia.
Tuy ông Lai hành nghề ở thành phố Guelph nhưng bệnh nhân của ông ở rải rác trong vùng đại thủ phủ Toronto.

Tin tức khác...