Sẽ không có diễn hành Santa Claus ở thành phố Toronto

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ sáu ngày 22 tháng 10, thì sẽ không có cuộc diễn hành của Santa Claus ở thành phố Toronto trong những tuần trước ngày lễ Giáng Sinh, như đã diễn ra trong những năm trước khi có đại dịch covid.
Như thế là trong 2 năm liên tiếp, sẽ không có cuộc diễn hành Santa Claus trên đường phố Toronto.
Các viên chức đặc trách cho việc tổ chức cuộc diễn hành lần thứ 117 trong năm nay, cho biết là người ta có thể theo dõi cuộc diễn hành trên mạng internet mà thôi.
Theo các viên chức đặc trách thì có nhiều lý do khiến cuộc diễn hành không được tổ chức và một trong những lý do đó là những trẻ em từ 5 tuổi lên đến 11 tuổi vẫn chưa được chủng ngừa covid.
Ngoài ra ban tổ chức sẽ không có đủ nhân lực để kiểm soát xem những người tham dự có chủng ngừa covid hoàn toàn hay chưa? Cũng như cũng không có nhân viên để kiểm soát những khán giả có đeo khẩu trang và có giữ khoảng cách xã hội.
Tuy nhiên cũng trong ngày thứ sáu 22 tháng 10, chính quyền tỉnh bang Ontario nói là họ sẽ cho phép những cuộc diễn hành lớn như cuộc diễn hành Santa Claus được diễn ra ở Toronto, nhưng chính quyền liên bang đã không cho biết thêm những chi tiết.
Người ta cũng nghĩ là vì chính quyền tỉnh bang Ontario mới chấp thuận, nên ban tổ chức cuộc diễn hành đã không có đủ thời gian chuẩn bị?
Cuộc diễn hành Santa Claus diễn ra từ năm 1905 ở thành phố Toronto hàng năm trong tháng 11.
Cuộc diễn hành gồm có những xe hoa, những ban nhạc và hàng trăm người diễn hành trên các đường phố trong trung tâm thành phố Toronto.

Tin tức khác...