Khánh thành một trung tâm dịch vụ Việt Mỹ đầu tiên ở thành phố San Jose.

San Jose, California: Trong hôm thứ bảy ngày 23 tháng 10, lễ khánh thành trung tâm dịch vụ Việt Mỹ đã diễn ra ở thành phố San Jose, tiểu bang California.
Trung tâm dịch vụ Việt Mỹ này là trung tâm đầu tiên ở thành phố San Jose và nằm ở số 2410 Senter Rd.
Theo lời bà Cindy Chavez, giám sát viên quận Santa Clara thì công trình xây cất trung tâm này kéo dài trong 10 năm qua và đây là một trung tâm có tầm vóc quy mô đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam tại Mỹ. Trung tâm là biểu tượng của sức mạnh cộng đồng, sức mạnh của sự cam kết của Hội Đồng Giám Sát Santa Clara County, và của sức mạnh văn hóa sau bao nhiêu nỗ lực phấn đấu.
Hiện diện trong buổi lễ khai mạc có nhiều nhân vật trong cộng đồng như cựu thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, cụu đại tá Vũ Văn Lộc..
Trong số quan khách Mỹ có bà Zoe Lofgren, dân biểu liên bang, đại diện Địa Hạt 19; ông Otto Lee, giám sát viên Santa Clara County; ông Jeff Smitg, giám đốc điều hành Santa Clara County; ông Sam Liccardo, thị trưởng San Jose; và bà Maya Esparza, nghị viên San Jose, Địa Hạt 7.

Chi phí xây dựng VASC là $37 triệu, rộng 30,000 sq ft, và được Santa Clara County dành cho người gốc Việt.

Tin tức khác...