Sẽ có một nữ ứng cử viên da màu trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ?

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ ba ngày 30 tháng 6, báo USA Today có công bố kết quả một cuộc thăm dò ý kiến của các đảng viên đảng Dân Chủ.
Theo bản thăm dò này thì 72 phần trăm những đảng viên đảng Dân Chủ được hỏi ý kiến, đã muốn cựu phó tổng thống Joe Biden, chọn một nữ ứng cử viên người da màu vào chức ứng cử viên phó tổng thống.
Trong những tháng trước, ông Joe Biden cho biết là ông sẽ chọn một phụ nữ đứng chung trong liên danh tranh cử, nhưng đã không cho biết người này sẽ là một người da trắng hay một người da màu?
Những đảng viên đảng Dân Chủ cho là chuyện chọn một phụ nữ da màu trong chức vụ phó tổng thống sẽ giúp cho ông Joe Biden dễ dàng thắng cử.
Trong số những phụ nữ có hy vọng được chọn là các nữ thượng nghị sĩ Kamala harris và Amy Klobuchar hay nữ thống đốc Gretchen Whitmer của tiểu bang Michigan.
Cũng theo báo USA Today thì cựu phó tổng thống Joe Biden có hy vọng thắng cử, hạ tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Tin tức khác...