Sau những cơn lụt, thì việc khó khăn mới đến!

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 3 tháng 6, thì mực nước lụt ở những vùng xung quanh thủ đô Ottawa và thành phố Gatineau kế cận, đã rút dần.
Những đe dọa của lụt đã qua, và chuyện khó khăn mới bắt đầu cho cư dân trong những khu vực này, là dọn dẹp.
Theo những ước tính thì trong những tuần qua, cư dân trong khu vực với sự hỗ trợ của các quân nhân trong quân lực Canada, đã làm trên 1.5 triệu bao cát chống lụt, ngăn chặn trên các bờ sông và xung quanh những tư gia.
Ông Paul Graveline đã phải cám ơn những người thiện nguyện giúp gia đình ông làm hàng trăm bao cát đắp ở xung quanh căn nhà của ông trên đường Stefan-Bayview Drive trong những tuần trước.
Nước rút thì việc dọn dẹp những bao cát này là trách nhiệm của ông và con cái và cháu chắt của ông trong những ngày sắp tới. Ông Graveline đã lên tiếng than thở là chẳng biết bao giờ ông ta mới dọn dẹp hết cả hàng trăm bao cát này!
Trong hôm chúa nhật ngày 2 tháng 6, chính quyền thành phố Ottawa đã lên tiếng kêu gọi những thiện nguyện viên giúp đỡ việc dời đi hàng trăm ngàn bao cát trong thành phố: chỉ có 42 thiện nguyện viên đến làm giúp trong ngày chúa nhật.
Theo những tiên đoán thì cuối cùng chính quyền thành phố Ottawa sẽ phải mướn người đến dọn dẹp 1.5 triệu bao cát này, trước khi mùa hè, mùa của du khách đến viếng thăm thủ đô Canada.

Tin tức khác...