Công ty Huawei thiết lập những hệ thống internet ở vùng đồng quê Canada.

Lac La Hache, British Columbia: Trong mùa hè năm 2017, một đám cháy rừng diễn ra gần thị trấn Lac La Hache ở tỉnh bang British Columbia và cư dân trong thị trấn phải di tản.
Các viên chức trong thị trấn này đã gặp trở ngại trong việc điều động cuộc di tản vì hệ thống internet nối với thị trấn này quá chậm và không hiệu lực.
Cư dân trong thị trấn này sắp sửa có một hệ thống internet hiện đại và nhanh nhất : công ty viễn thông địa phương ABC Communications, qua sự tài trợ của công ty viễn thông Trung quốc Huawei sẽ thiết lập một hệ thống internet mới với dụng cụ của công ty Huawei tại thị trấn này.
Không phải chỉ riêng thị trấn Lac La Hache, công ty viễn thông Huawei hiện đang dự trù thiết lập những hệ thống internet dùng dụng cụ của công ty này tại các vùng thôn quê và vùng Bắc Cực của Canada.
Tại sao một đại công ty viễn thông Trung quốc đã chịu thiết lập những mạng lưới liên lạc viễn thông hiện đại 5G tại những vùng quê Canada và Bắc Cực, mà không nghĩ đến những lợi nhuận cho công ty này như các công ty viễn thông khác như công ty Bell Canada, công ty Rogers..?

Tin tức khác...