Sắp có thuốc trị bệnh Alzheimer’s?

New York: Trong hôm thứ ba ngày 22 tháng 10, cổ phiếu của công ty dược phẩm Biogen ở Hoa Kỳ đã gia tăng $56 và ở mức $281 một cổ phiếu, gia tăng 26 phần trăm, sau khi những tin tức loan báo là giai đoạn thử nghiệm thành công, và công ty dượcphẩm này đã nộp đơn xin với cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) để cho lưu hành loại thuốc chữa bệnh Alzheimer’s.
Chúng ta cũng biết là hiện nay chưa có thuốc chữa bệnh quên trên thị trường.

Tin tức khác...