Sắc hoa tình nhớ

Tháng nầy hoa phượng tươi hồng thắm

Đỏ rực sân trường áo trắng tinh

Đời học sinh vết hằn ghi đậm

Một thời hoa mộng tuổi thơ trinh

 

Houston tháng hạ trời gay gắt

Hoa phượng làm sao có ở đây

Chỉ tiếng ve sầu kêu ra rả

Lòng buồn viễn xứ tính từng ngày

 

Hồi đó mùa thi mùa phượng vỹ

Sân trường áo trắng ngập âu lo

Sang sông bài vở mà chưa thuộc

Cầm chắc trong tay lỡ chuyến đò

 

Cô bé mắt buồn nhìn hoa phượng

Cậu trai tuổi lính tới nơi rồi

Không văn thì võ… đời vay mượn

Nên cứ tỉnh bơ miệng cứ cười…

 

Bảy năm lính rày đây mai đó

Có lúc dừng quân dưới mái trường

Cảnh của đời thường hay gợi nhớ

Bỏ thầy, bỏ bạn…vui chiến trường

 

Tám năm đất Bắc sống lưu đày

Quần quật tháng ngày chịu khổ sai

Mở mắt ra biết mình còn sống

Kỷ niệm, tình xưa… thêm đắng cay

 

Bao giờ đứng dưới tàn cây phượng

Nhìn áo ai bay lụa trắng ngần

Đất nước quê mình còn nguyên đó

Bước về sao cứ mãi phân vân

 

Phượng ơi! Có biết lòng ta nhớ

Ai trả ta về lại tuổi thơ

thylanthảo

Tin tức khác...